Cordaan Thuiszorg

De Afgelopen jaren is er veel veranderd; In de maatschappij, in de zorgsector en bij Cordaan Thuiszorg. Wat betekent dit voor Cordaan Thuiszorg, en hoe kan Cordaan Thuiszorg zichzelf een gezicht geven binnen deze veranderende wereld?

Samen met de medewerkers van Cordaan Thuiszorg zijn we de zoektocht gestart naar de identiteit van Cordaan Thuiszorg om antwoord te geven op deze vraag. Doormiddel van individuele gesprekken met verpleging, verzorging en hulp in het huishouden werden de eerste contouren van het verhaal zichtbaar; Goede zorg.

Wat we eigenlijk verstaan onder ‘goede zorg’ hebben we samen met de medewerkers verder uitgewerkt in brainstorm sessies. Momenteel werken we hard aan de afronding van deze fase. Wordt vervolgd…

In samen werking met Dagmar Amels